Giải pháp

"Cộng đồng trách nhiệm, Hài hòa lợi ích"

Liên hệ trực tiếp: +84 (8) 22.49.49.49

Giới thiệu

EED Institute – Viện Phát triển Kinh tế Miền Đông

Miền Đông Nam Bộ là một vùng kinh tế giàu tiềm năng của Việt Nam. Để có thể phát huy tiềm năng to lớn đó cần có nhiều yếu tố , trong đó phải kể đến việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng kinh tế, phát triển dịch vụ tư vấn kinh doanh và đào tạo nguồn nhân lực. Trước thực tế đó, Viện Phát Triển Kinh Tế Miền Đông đã ra đời... Xem tiếp

Sứ mệnh

Đồng hành hỗ trợ và tìm giải pháp phát triển kinh tế cùng địa phương và doanh nghiệp, qua đó tìm giải pháp thông qua tư vấn và đào tạo.

Tôn chỉ hoạt động

Cộng đồng trách nhiệm, Hài Hòa lợi ích.

Những khác biệt

  • Dẫn đầu về nghiên cứu cho địa phương và doanh nghiệp với đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu và kinh nghiệm.
  • Giải pháp và khung đào tạo không phải từ phỏng đoán mà từ nghiên cứu thực tiễn.
  • Độc quyền mô hình giảng dạy “Tương tác kết hợp”.
  • Đến với EED là đến với môi trường học tập suốt đời.
  • Sở hữu Cộng đồng Quản trị lớn nhất Việt Nam.

Mô hình hoạt động của EED

Mô hình hoạt động của EED

 

© 2015 Viện Phát Triển Kinh Tế Miền Đông.